Search Results for: Zielona

Zasady

Zasady korzystania z portalu Znajdz.lgbtI. POSTANOWIENIA OGÓLNE.1. Portal Znajdz.lgbt (dalej: “Portal”) jest udostępniany przez Znajdz.lgbt2. Portal obejmuje:a) serwisy internetowe i usługi elektroniczne udostępniane przez Znajdz.lgbt we własnym imieniu w domenie internetowej Znajdz.lgbt i jej subdomenach;b) serwisy internetowe i usługi elektroniczne udostępniane przez Znajdz.lgbt we własnym

Czytaj więcej