Search Results for: prep

Centrum PrEP

CENTRUM DIAGNOSTYKI I LECZENIA CHORÓB PRZENOSZONYCH DROGĄ PŁCIOWĄ ORAZ PROFILAKTYKI PRZEDEKSPOZYCYJNEJ HIV Centrum PrE-P to prywatny ośrodek zajmujący się wykrywaniem HIV i innych zakażeń przenoszonych drogą płciową. Ośrodek jest wyjątkowy w Polsce

Czytaj więcej