Genderysta

Genderysta

Średnia Recenzji

Opis

…tak naprawdę to antygenderysta, ale w Polsce wszystko się dzieje w złą stronę W internetach pisuję tylko od święta, zawsze nudno i na poważnie, bo jestem pesymistą. Gender (czyt. dżender) – termin zaczerpnięty z języka angielskiego, obecnie wykorzystywany w języku polskim do określenia płci kulturowej lub płci społecznej – w odróżnieniu od płci określanej jako płeć biologiczna (ang. sex). W tym znaczeniu gender oznacza tworzony w sposób performatywny zespół cech i zachowań, ról płciowych i stereotypów płciowych przypisywanych kobietom i mężczyznom przez społeczeństwo i kulturę. Inaczej, terminem gender nazywa się społeczno-kulturową tożsamość płciową. Genderyzm (od ang. gender – rodzaj, płeć społeczno-kulturowa) – przekonanie, że istnieją (lub powinny istnieć) tylko dwie płcie kulturowe, męska i żeńska, i że są one nierozerwalnie związane (lub tożsame) z płcią biologiczną, a więc z anatomicznymi cechami płciowymi. Zwolennicy genderyzmu wyznają przekonanie, że osoba urodzona z żeńskimi lub męskimi cechami płciowymi automatycznie uzyskuje także przynależne swojej płci kulturowe wzorce zachowań i inne przypisywane kobietom i mężczyznom cechy nieanatomiczne. Zwolennicy tego poglądu uznają też, że osoby odbiegające swoim wyglądem i zachowaniem od stereotypowego wyobrażenia o kobietach i mężczyznach wykazują cechy patologiczne. Genderyzm uznawany jest przez badaczy za przekonanie dyskryminujące osoby transseksualne i transpłciowe, gdyż neguje on możliwość posiadania psychologicznych cech płci odmiennych niż cechy fizyczne lub posiadania innej niż wynikająca z budowy ciała tożsamości płciowej. W tym sensie genderyzm opisywany jest jako zjawisko analogiczne do heteroseksizmu, w podobny sposób jak transfobia jest uprzedzeniem analogicznym do homofobii. ~ To oczywiście na świecie. U nas jest po naszemu – genderyści seksualizują chłopców i każą im nosić sukienki. Voilà!

Strona, Kontakt

Kategoria

ODWIEDŹ ZNAJDZ.LGBT NA FACEBOOK!

1

Podobne strony

Szczecin LGBTQ+

Ta BEZPŁATNA grupa została stworzona dla całej społeczności LGBTQ+ w Szczecinie. To jedno z kilku miejsc integracji, wymiany zdań, poglądów i poznawania nowych ludzi. Przestrzeń ta ma na celu inspirowanie, wspieranie oraz pomaganie sobie nawzajem, a

Popularne w tej Kategorii

Podobne w tej lokalizacji

Tęczowa Planeta

Wymieniamy się Naszymi przeżyciami, historiami, spostrzeżeniami, odczuciami, pomysłami, również wymieniać się bądź sprzedawać przedmioty związane z tematyką LGBT i tęczą.

Statystyki

62 Wyświetleń
0 Rating
0 Favorite
0 Share