Homo Faber

Homo Faber

Średnia Recenzji

Opis

MISJA
Homo Faber. Prawa człowieka: małe kroki, duże zmiany. WIZJA
Wizją Homo Faber jest Lublin, w którym każdy człowiek czuje się wolny i bezpieczny, w pełni korzysta ze swoich praw bez względu na płeć, stopień sprawności, pochodzenie narodowe i etniczne, „rasę”, kolor skóry, orientację psychoseksualną, przekonania religijne, światopogląd, opinie polityczne, majątek, wiek lub jakąkolwiek inną cechę.
W ramach swojej działalności Stowarzyszenie prowadzi trzy programy: – Antydyskryminacja, – Integracja, – Film. Homo Faber tworzy zespół ludzi, którzy, specjalizując się w różnych dziedzinach, wspólnie starają się wykorzystać swój potencjał w pracy na rzecz praw człowieka. Zasadą pracy zespołu jest demokratyczne podejmowanie decyzji, szacunek dla indywidualizmu jego członkiń i członków, oraz ciągłe i systematyczne samodoskonalenie się. Jeśli interesuje cię współpraca z nami, wolontariat, praktyki bądź staż, zapraszamy do działu DOŁĄCZ.
Stowarzyszenie Homo Faber zostało zarejestrowane w 2004 roku. Posiada status organizacji pożytku publicznego. Homo Faber – z łaciny człowiek rzemieślnik, człowiek pracujący.

Map

Kategoria

ODWIEDŹ ZNAJDZ.LGBT NA FACEBOOK!

Podobne strony

Popularne w tej Kategorii

Grupa Stonewall

WSPARCIE W Centrum Stonewall możesz skorzystać ze wsparcia indywidualnego lub w ramach grupy tematycznej.

Udzielamy wsparcia indywidualnego, nakierowanego na młodzież, rodziców osób LGBT+ oraz osoby trans.

Podobne w tej lokalizacji

Wyrko

Kiedy okazuje się,że nie wszędzie możemy być sobą pojawia się zapotrzebowanie na lokale takie jak ten. Bez stereotypów i negatywnych ocen. Jedyne tak kolorowe miejsce w Lublinie. Klub dla społeczności LGBT.

Tęczowy Lublin

Tęczowy Lublin jest nieformalną organizacją działającą w Lublinie od listopada 2012 roku. Zajmujemy się kształtowaniem postaw akceptacji i przełamywaniem uprzedzeń wobec osób zagrożonych dyskryminacją, w szczególności osób LGBTQ.

Statystyki

52 Wyświetleń
0 Rating
0 Favorite
0 Share